Vliv úpadkového práva na finanční stabilitu

Tomáš Rýdl

Hlavním tématem tohoto článku je vývoj úpadkového práva ve vazbě na finanční stabilitu. Ačkoliv úpadkové právo nepředstavuje přímou regulaci finančního trhu, má výrazný dopad na trh a chování jeho účastníků. Kvalitní úpadkové právo umožňuje rychlý výstup problematických subjektů z hospodářského systému a omezuje dopad ztráty vzniklé činností úpadců na ostatní podnikatele, domácnosti a finanční instituce. Úpadkové právo má tudíž významnou roli z hlediska kreditního a systémového rizika, a přímo tak ovlivňuje podmínky pro finanční stabilitu v české ekonomice. Jde navíc o téma značně aktuální, protože po letech příprav končí legislativní proces přijímání nového insolvenčního zákona. Tento článek představuje první ucelené pojednání o vlivu právní úpravy na finanční stabilitu podané prostřednictvím Zprávy o finanční stabilitě. Úvod tohoto textu proto stručně diskutuje obecný vztah práva a finanční stability. Poté je pozornost upřena na hlavní téma článku – úpadkové právo.

Vydáno: červen 2006

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2005 (pdf, 78 kB)