Souběh kapitálových rezerv v bankovní skupině

Michal Skořepa

V tomto článku simulujeme, v jakém rozsahu se v důsledku požadavku na celou bankovní skupinu musí zvýšit kapitál matky nad rámec minimálního kapitálového požadavku na ni samotnou a jak se pravděpodobnost pádu dcery a skupiny mění po zavedení kapitálové rezervy pro celou skupinu a/nebo pro dceru. Simulace berou v úvahu relativní velikost matky a dcery, podíl matky na dceři, podobnost obchodních modelů matky a dcery a připravenost matky podpořit dceru, pokud jí hrozí pád.

Vydáno: červen 2014

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2013/2014 (pdf, 253 kB)