Rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů

Adam Kučera, Michal Dvořák, Zlatuše Komárková

Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje metodologický aparát, který ČNB využívá k získání těchto informací. Je popsán rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů na dílčí komponenty. Vývoj těchto komponent je interpretován ve vztahu k makrofinančnímu prostředí. Následně je představeno praktické využití prezentované metody v zátěžových testech finančního sektoru prováděných ČNB.

Vydáno: červen 2017

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2016/2017 (pdf, 196 kB)