Riziko křehkého růstu: bayesovský GDP-at-Risk

Milan Szabo, Zlatuše Komárková, Martin Časta

Tematický článek představuje nový přístup ČNB, jehož pomocí se snaží kvantifikovat riziko křehkého růstu reálného HDP. Riziko křehkého růstu reálného HDP úzce souvisí s naakumulovanou finanční zranitelností v ekonomice, neboť ta v případě náhlého negativního šoku obvykle prohlubuje dno ekonomického cyklu. Nový přístup ČNB odhaduje rozdělení budoucího růstu reálného HDP pomocí bayesovské kvantilové regrese, přičemž odhad je podmíněn vývojem zranitelnosti finančního systému. Zvolený přístup dovoluje provázat odhadnuté rozdělení růstu reálného HDP pro ČR s prognózou růstu získanou z oficiálního strukturálního modelu ČNB „g3+“, čímž umožňuje ČNB navzdory dostupnosti krátkých časových řad získat jak robustnější odhady rozdělení, tak výsledek koherentní s její oficiální prognózou. Pomocí kvantifikace rizika křehkého růstu reálného HDP získává ČNB další indikátor finanční stability odhalující velikost zranitelnosti českého finančního systému.

Vydáno: červen 2020

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 2/2020 (pdf, 649 kB)