Proticyklická kapitálová rezerva v České republice

Jan Hájek, Jan Frait, Miroslav Plašil

Tento článek představuje přístup ČNB k proticyklické kapitálové rezervě v České republice a popisuje rozhodovací proces od vyhodnocení pozice ekonomiky ve finančním cyklu ke stanovení výše sazby rezervy. Přístup ČNB vychází ze sady jednoduchých i kompozitních indikátorů finančního cyklu a systémového rizika, ale klade důraz také na komplexní expertní posouzení vývoje ve finančním sektoru. Článek se dále věnuje hlediskům, která bere makroobezřetnostní autorita při stanovování konkrétní výše sazby proticyklické kapitálové rezervy v úvahu. Mezi ně patří zejména odhady úvěrových ztrát v případě nepříznivých šoků, či stylizovaná fakta o finančním cyklu.

Vydáno: červen 2017

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2016/2017 (pdf, 157 kB)