Operační riziko a jeho dopady do finanční stability

Věra Mazánková, Michal Němec

Článek objasňuje povahu a význam operačního rizika z hlediska finanční stability na konkrétních příkladech významných událostí tohoto typu rizika v ČR i v zahraničí a konkretizuje dopady nově zavedené kapitálové regulace operačního rizika. Podrobně se zaměřuje na vznikající praxi rizikově citlivého měření operačního rizika – přístupy založené na vnitřních modelech finančních institucí. Zabýváme se též problematikou stanovení povinného kapitálového krytí neočekávaných ztrát z operačního rizika použitím celoskupinových modelů.

Vydáno: červen 2008

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2007 (pdf, 117 kB)