Odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání

Petr Jakubík, Jakub Seidler

Tento článek se zabývá odhadem jednoho z klíčových parametrů kreditního rizika, ztrátovosti ze selhání (Loss Given Default – LGD), a jeho výpočtem pro vybrané společnosti obchodované na Burze cenných papírů Praha. Význam odhadu LGD vyplývá ze skutečnosti, že očekávaná ztráta věřitelů je dána součinem pravděpodobnosti selhání, uvěrové expozice v čase selhání a ztrátovosti ze selhání. K odhadu LGD je použit mertonovský strukturální přístup, s jehož pomocí lze pro veřejně obchodované společnosti odvodit tento ukazatel ze znalosti hodnoty jejich dluhu a cen akcií. Lze předpokládat, že výsledné hodnoty vypočteného LGD pro vybrané společnosti obchodované na Pražské burze jsou dolním odhadem tohoto parametru pro celý podnikový sektor.

Vydáno: červen 2009

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2008/2009 (pdf, 208 kB)