Odhad neutrální výnosové křivky českých státních dluhopisů

Adam Kučera, Milan Szabo

Článek představuje neutrální výnosovou křivku českých státních dluhopisů a metodu její konstrukce. Neutrální výnosová křivka zachycuje takové výnosy českých státních dluhopisů, při kterých je ekonomika ve své rovnováze, inflace dosahuje inflačního cíle, rizikové prémie odpovídají dlouhodobě průměrným úrovním a investoři neočekávají budoucí odchýlení od tohoto stavu. Představená metoda umožňuje identifikovat faktory zodpovědné za odchylku tržních a neutrálních výnosů. Aplikací metody na datech za období 2003 až 2018 ukazujeme, že od roku 2009 se česká vládní výnosová křivka nachází významně pod svou neutrální úrovní. Tato odchylka byla v počátku sledovaného období vyvolána zejména záporným cyklem v reálných sazbách z důvodu uvolněné měnové politiky. V dalším období přispěla k odchylce vyšší poptávka po českých státních dluhopisech způsobená zejména působením nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Ke konci sledovaného období byla hlavní příčinou přetrvávající záporné odchylky nízká splatnostní riziková prémie.

Vydáno: květen 2019

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 3/2019 (pdf, 343 kB)