Nabídky převzetí a efektivnost kapitálových trhů

Jan Hájek, Miroslava Jindrová

Článek se zabývá strukturou a vývojem nabídek odkupů akcií realizovaných v letech 2001 až 2005, vývojem odkupních cen a vlivem jejich zveřejnění na tržní cenu akcií. Pomocí reakce cen na zveřejněnou informaci o odkupní ceně je zkoumána středně silná forma efektivnosti. Na základě výsledků není možné prokázat informační efektivnost českého akciového trhu, ale ani obchodování na základě neveřejných informací.

Vydáno: červen 2007

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2006 (pdf, 289 kB)