Metoda komplexního vyhodnocování udržitelnosti cen nemovitostí

Hana Hejlová, Michal Hlaváček

Cílem tohoto článku je představit postup při vyhodnocování rovnovážnosti cen bydlení využívaný ČNB pro rozhodování o makroobezřetnostních opatřeních zaměřených na rizika spojená s úvěrováním nákupu rezidenčních nemovitostí. Nejprve je vysvětleno, proč je nutné ke správnému posouzení udržitelnosti cen bydlení využívat více modelů současně. Dále jsou popsány přístupy k odhadu nadhodnocení nebo podhodnocení cen bydlení, které ČNB v současnosti využívá, a diskutovány jejich výsledky. Následně je představena metoda agregace odhadů z těchto přístupů a jejich souhrnné vyhodnocení. Po delším období mírného podhodnocení trvajícím od třetího čtvrtletí 2009 byly na základě této metody ceny bydlení v polovině roku 2014 hodnoceny jako zhruba rovnovážné.

Vydáno: červen 2015

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015 (pdf, 186kB)