Klientské kreditní prémie a makroekonomický vývoj

Jan Brůha

Cílem článku je přispět k porozumění dynamiky klientských kreditních prémií (tj. rozdílu mezi referenčními úrokovými mírami a sazbami klientských úvěrů podobné splatnosti) v české ekonomice. Text dokladuje historický vývoj kreditní prémie. Dále je navržen model, který zkoumá vztah této prémie k hospodářskému cyklu, a je ukázáno, že její současná výše je do značné míry vysvětlitelná cyklickou pozicí ekonomiky. Tento model je použitelný nejenom jako nástroj na vysvětlení pozorované prémie, ale může sloužit i k prognózování této prémie do budoucna, neboť je napojen na veličiny používané v jádrovém prognostickém modelu ČNB.

Vydáno: červen 2011

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2010/2011 (pdf, 161 kB)