Klesající nákladová efektivnost banky signalizuje riziko bankrotu

Anca Podpiera, Jiří Podpiera

Bankovní sektor je v České republice dominantní částí finančního systému. Stabilita bankovního systému je klíčová z hlediska finanční stability celé ekonomiky. Případná turbulence v bankovním systému může navíc vyvolat potřebu dodatečných fiskálních nákladů v této oblasti. Z těchto důvodů je proto důležité hlouběji analyzovat vývoj v bankovním sektoru a pokusit se obohatit resp. zdokonalit instrumentárium systému včasného varování, tzv. early warning systems – bankovních ratingů, za účelem efektivnějšího předcházení krachů bank.

Vydáno: červen 2006

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2005 (pdf, 59 kB)