Kancelářské nemovitosti v zemích střední Evropy

Michal Hlaváček, Ondřej Novotný, Marek Rusnák

Vývoj na trhu komerčních nemovitostí je významným faktorem finanční stability především v souvislosti s jeho vlivem na pravděpodobnost selhání nefinančních podniků. V článku je na příkladu trhu kancelářských nemovitostí v pěti zemích střední Evropy sledován jeho rozvoj a vývoj základních ukazatelů ve srovnání s Německem. Následně je formulován jednoduchý model cen kancelářských nemovitostí v závislosti na makroekonomických, demografických a strukturálních determinantách. Analýza potvrzuje vliv poptávkových i nabídkových faktorů (HDP, inflace a celková kancelářská plocha), částečně také vliv rozvinutosti úvěrového trhu. Na základě tohoto modelu bylo identifikováno nadhodnocení cen nemovitostí v letech 2006-2008, v současnosti se ceny kanceláří s výjimkou Maďarska jeví jako mírně podhodnocené.

Vydáno: červen 2014

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2013/2014 (pdf, 269 kB)