Indikátor finančního cyklu v české ekonomice

Miroslav Plašil, Jakub Seidler, Petr Hlaváč, Tomáš Konečný

Tento článek se zabývá metodikou vyhodnocení pozice české ekonomiky v rámci finančního cyklu. Na základě vybraných ukazatelů sledujících vývoj rizik ve finančním sektoru i v reálné ekonomice je vytvořen indikátor, jehož úkolem je včas signalizovat vznik budoucích problémů. Výsledky ukazují, že indikátor je schopen zachytit jednotlivé fáze finančního cyklu a s předstihem šesti čtvrtletí předpovídat velikost budoucích úvěrových ztrát bankovního sektoru. Vyhodnocení aktuální pozice české ekonomiky ve finančním cyklu je jedním z nutných předpokladů pro správné provádění makroobezřetnostní politiky, obzvláště pro nastavení tzv. proticyklické kapitálové rezervy.

Vydáno: červen 2014

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2013/2014 (pdf, 278 kB)