Indikátor finanční stability: výhody a nevýhody jejich využití v hodnocení stability finančního systému

Adam Geršl, Jaroslav Heřmánek

Cílem tohoto článku je popis a diskuze metodologie vybraných indikátorů finančního zdraví a finanční stability, včetně snah o konstrukci agregátního indikátoru finanční stability. Článek též poprvé prezentuje veřejnosti hodnoty základních indikátorů finančního zdraví IMF (Financial Soundness Indicators) za ČR a další vybrané země a pokouší se o experimentální konstrukci agregátního indikátoru finanční stability pro bankovní sektor v ČR.

Vydáno: červen 2007

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2006 (pdf, 164 kB)