Hodnocení udržitelnosti cen rezidenčních nemovitostí

Miroslav Plašil, Michal Andrle

Cílem článku je představit přístup, který ČNB využívá pro stanovení fundamentálních úrovní cen rezidenčních nemovitostí. Vyhodnocení cenové udržitelnosti je založeno na výpočtu dvou ukazatelů. První ukazatel má makroobezřetnostní charakter a měří, jak vysoké ceny nemovitostí jsou v souladu s jejich bezpečným financováním prostřednictvím úvěru. Druhý ukazatel vychází z teorie oceňování aktiv a posuzuje výhodnost pořízení nemovitosti oproti jejímu dlouhodobému pronájmu a alternativním investičním možnostem. Oba ukazatele dokládají, že ceny rezidenčních nemovitostí v ČR byly ve druhé polovině roku 2018 nadhodnocené o 10 až 15 %.

Vydáno: duben 2019

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 1/2019 (pdf, 267 kB)