Finanční zajištění a finanční stabilita

Vilma Dingová, Václav Hausenblas, Zlatuše Komárková

Z obecného pohledu je zajištění expozic důležitým nástrojem pro snížení idiosynkratických rizik finančních institucí. Pokud však rozsah jeho využívání ve finančním systému přeroste určitou mez, může se stát rizikem pro finanční stabilitu. Využívání zajištění je ze své povahy procyklické. Jeho hojným užíváním se vytváří ve finančním systému síť přímých a nepřímých vazeb, čímž se systém stává zranitelnějším na riziko nákazy. Navíc přispívá k celkovému nárůstu zatíženosti aktiv v bilancích dlužníků. Rozsahu využívání finančního zajištění, zatížeností aktiv a zdrojům systémového rizika s tím spojených se věnuje i tento článek, přičemž tento jev mapuje pro český finanční systém.

Vydáno: červen 2014

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2013/2014 (pdf, 331 kB)