Dynamika úvěrů na spotřebu v tuzemsku: Co implikuje jejich současný vývoj pro finanční stabilitu?

Václav Brož, Michal Hlaváček

Článek se věnuje analýze strukturálních změn ve vývoji úvěrů na spotřebu s ohledem na různé typy úvěrů, splatnostní kategorie a rozsah jejich refinancování. V článku se dále zabýváme změnami v distribuci úvěrů na spotřebu podle jejich úrokových sazeb, která má vícevrcholový charakter. Zkoumáme rovněž determinanty klientských úrokových sazeb úvěrů na spotřebu, přičemž jako hlavní faktory posunu distribuce úrokových sazeb úvěrů na spotřebu směrem k nižším klientským sazbám identifikujeme narůstající úroveň konkurence a částečně rovněž vliv uvolněné měnové politiky.

Vydáno: červen 2018

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 (pdf, 254 kB)