Analýza postupu prodeje rezidenčních developerských projektů

Michal Hlaváček, Zita Prostějovská a Luboš Komárek

Článek analyzuje rezidenční developerské projekty s využitím databáze jednotlivých projektů pro roky 2006–2010. V rámci této unikátní databáze byly pro poslední roky identifikovány změny struktury nabídky směrem k menším bytům, zřejmě v reakci na relativně vyšší poptávku po nich. Zároveň u těchto bytů došlo k relativně nejsilnějšímu poklesu cen. Hlavní částí článku jsou odhady tzv. S-křivek postupu prodejů. Z těchto odhadů vyplývá poměrně výrazné zhoršení postupu prodejů v letech 2009 a 2010. Model determinant odchylek postupu prodeje jednotlivých projektů od odhadnuté S-křivky naznačuje existenci nepozorovaných faktorů, které zřejmě souvisejí s opačnou než předpokládanou závislostí u cen bytů. Z ostatních veličin se ukázaly jako významné velikost bytu, počet garáží na jeden byt a plocha balkónů na jeden byt.

Vydáno: červen 2011

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2010/2011 (pdf, 214 kB)