Rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability

Bankovní rada ČNB rozhodla ponechat horní hranice úvěrového ukazatele LTV na 80 % (pro žadatele mladší 36 let na 90 %) a deaktivované horní hranice ukazatelů DSTI a DTI. Rozhodla o rozšíření platnosti Doporučení k řízení rizik na všechny spotřebitelské úvěry na bydlení.

Bankovní rada také rozhodla snížit sazbu proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) na úroveň 1,25 % s účinností od 1. července 2024 a stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (SyRB) na úrovni 0,5 % s účinností od 1. ledna 2025.

Prohlášení a prezentace:
Audio/video záznam z tiskové konference:
Písemný záznam z jednání:
Zveřejníme 24. 6. 2024