Rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability

Bankovní rada ČNB ponechala nastavené horní hranice ukazatele LTV na 80 %, resp. 90 % a deaktivovala s účinností od 1. ledna 2024 horní hranici ukazatele DTI.

Bankovní rada rozhodla také o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) na úrovni 2 %.

Zátěžové testy prokázaly, že finanční sektor v ČR zůstává odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji.