Zprávy o finanční stabilitě

Hlavní publikací ČNB v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky je jarní a podzimní vydání Zprávy o finanční stabilitě. Je základním podkladovým dokumentem pro jednání bankovní rady o otázkách finanční stability. Jarní publikaci zveřejňuje ČNB od roku 2005 zpravidla v červnu, podzimní publikaci od roku 2018 zpravidla v prosinci (do roku 2021 pod názvem Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory).

Jarní Zprávu o finanční stabilitě ČNB podává k informaci Poslanecké sněmovně, čímž naplňuje zákonnou povinnost podle zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb.