Zpráva o stabilitě bankovního sektoru za rok 2003

V lednu 2004 byla zveřejněna Zpráva o stabilitě bankovního sektoru za rok 2003, která se však omezovala pouze na analýzu rizik, kterým čelí bankovní sektor.