Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2019

Tato publikace Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory byla schválena bankovní radou ČNB dne 28. listopadu 2019. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. září 2019.