Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2018

Tato publikace Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory byla schválena bankovní radou ČNB dne 29. listopadu 2018. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. září 2018.