Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices? The Czech National Bank’s Approach

Mojmír Hampl, Tomáš Havránek

V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.

JEL kódy: E31, E44, E50, R30

Klíčová slova: index spotřebitelské inflace, finanční stabilita, ceny nemovitostí, makroprudenční politika, měnová politika, vlastnické bydlení

Vydáno: červen 2017

Ke stažení: RPN No. 1/2017 (pdf, 209 kB)