Researching the Research: A Central Banking Edition

Simona Malovaná, Martin Hodula, Zuzana Rakovská

Sestavujeme dva unikátní soubory dat popisující výzkum v centrálních bankách v Evropě a ve Spojených státech. Tyto soubory dat nabízejí nový pohled na výzkumné aktivity centrálních bank, mimo jiné na témata jejich výzkumu, spolupráci mezi centrálními bankami a s ostatními institucemi, genderovou diverzitu a popularizaci výzkumu. U centrálních bank z různých regionů zjišťujeme značnou heterogenitu. Zároveň však identifikujeme několik důležitých stylizovaných fakt. Zaprvé, po globální finanční krizi nahradila měnovou politiku na pozici hlavního tématu výzkumu finanční stabilita. Zadruhé, dokumentujeme výrazný pokles počtu článků s jediným autorem, a to ze 40 % v roce 2000 na méně než 20 % v roce 2019. Přesto je výzkum v centrálních bankách velmi koncentrovaný, neboť' nejaktivnějších 10 % autorů přispívá k více než 50 % výzkumných publikací centrálních bank. Zatřetí, ačkoli centrální banky tvoří velmi rozsáhlé výzkumné sítě, zjišťujeme, že většina této výzkumné spolupráce je zaměřena regionálně. Začtvrté, dokládáme rostoucí zastoupení žen ve výzkumných týmech, ale genderové rozdíly nadále přetrvávají a zmenšují se jen pomalu. V tomto ohledu zjišťujeme, že malé centrální banky zaměstnávají ve výzkumu více žen než ty velké. Zapáté, přední centrální banky se zavedenou výzkumnou tradicí dosahují nejvyššího průměrného impakt faktoru, přičemž k tomuto průměru nejvíce přispívá několik málo výzkumných prací.

JEL kódy: A1, A3, D85, E58, O31

Klíčová slova: centrální bankovnictví, spolupráce, genderová diverzita, impaktový faktor, síťová analýza, výzkum, analýza témat

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: RPN No. 3/2020 (pdf, 1,6 MB)