Novodobá role zlata v bilancích centrálních bank

Iveta Polášková, Luboš Komárek, Michal Škoda

Práce je věnována měnověpolitickým souvislostem držby zlata v devizových rezervách centrálních bank. Je zkoumána závislost nominální a reálné ceny zlata na vývoji vybraných makroekonomických proměnných a finančních aktiv v  průběhu finančního a hospodářského cyklu. V této souvislosti je analyzována možnost diverzifikace investic, kterou držba zlata nejen pro centrální banky přináší.  Studie dále ukazuje rozdíly v držbě zlata mezi centrálními bankami vyspělých zemí (včetně těch, které disponují rezervní měnou) a rozvíjejícími se a rozvojovými zeměmi. Práce poté nabízí historický exkurz do vývoje držby zlata od vzniku samostatného Československa na konci roku 1918 do současnosti. Text uzavírá zdůvodněním pozice ČNB, která se řadí mezi skupinu moderních centrálních bank vlastnící minimální množství zlata v rámci svých devizových rezerv.

JEL kódy: E42, E58, F33, Q31

Klíčová slova: centrální banka, devizové rezervy, mezinárodní měnový systém, zlato

Vydáno: říjen 2019

Ke stažení: RPN No. 1/2019 (pdf, 564 kB)