Interaction of Cyclical and Structural Systemic Risks: Insights from Around and After the Global Financial Crisis

Martin Hodula, Jan Janků, Lukáš Pfeifer

V tomto článku zkoumáme, do jaké míry různá strukturální rizika prohlubují materializaci cyklického rizika. Využíváme rozsáhlou databázi pokrývající všechny druhy cyklických a strukturálních charakteristik finančního sektoru i reálné ekonomiky pro panel 30 zemí v období od 1. čtvrtletí 2006 do 4. čtvrtletí 2019. Dokládáme, že zvýšené hodnoty strukturálních rizik mohou hrát důležitou roli při vysvětlení závažnosti zhmotňování cyklického a úvěrového rizika během sestupné fáze finančního cyklu. Nejvýznamnější z těchto rizik se týkají zadluženosti soukromého a veřejného sektoru, odolnosti bankovního sektoru a koncentrace nemovitostních expozic. Dále ukazujeme, že zvýšené hodnoty některých identifikovaných strukturálních rizik mohou souviset s dlouhodobě akomodativní hospodářskou politikou. Naše poznatky implikují silnější úlohu makroobezřetnostní politiky, a to zejména v zemích s vyšší úrovní strukturálních rizik.

JEL kódy: E32, G15, G21, G28

Klíčová slova: cyklické riziko, případová studie, finanční cyklus, panelová regrese, strukturální rizika, systémové riziko

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: RPN No. 3/2021 (pdf, 1,4 MB)