How to Organize Research in Central Banks: The Czech National Bank’s Experience

Simona Malovaná

Tato práce popisuje zkušenost České národní banky se zavedením nového modelu výzkumu, které bylo motivováno oslabenou vazbou mezi výzkumnými výstupy a jejich aplikací. Změny provedené v roce 2017 představovaly další krok ve vývoji výzkumného procesu v České národní bance a pomohly zvýšit relevanci výzkumných výstupů a flexibilitu celého procesu. Tato práce rovněž shrnuje zbývající výzvy v rámci nového modelu výzkumu a popisuje implementaci projektového řízení v oblasti finančního výzkumu.

JEL kódy: A1, A3

Klíčová slova: centrální bankovnictví, Česká národní banka, výzvy, projektové řízení, výzkumný model

Vydáno: červenec 2020

Ke stažení: RPN No. 1/2020 (pdf, 423 kB)