Balancing Volatility and Returns in the Czech National Bank's Foreign Exchange Portfolio

Tomáš Adam, Aleš Michl, Michal Škoda

Článek hodnotí dopad možných změn ve složení devizových rezerv České národní banky. Jejich objem je v mezinárodním měřítku vysoký, rezervy tvoří zhruba 98 % aktiv ČNB, a jsou tak rozhodující pro její hospodářský výsledek. Vycházíme z alokace k 31. říjnu 2022 atestujeme, jak se změní charakteristiky výnosu a rizika při následujících třech hypotézách: (i) zvýšení podílu akcií z cca 18 % na např. 20 %, (ii) zvýšení objemu zlata na např. 100 tun (tj. z 0,5 % na 4,5 % rezerv), (iii) snížení podílu eurových aktiv ze 46 % na např. 40 %. Výsledky naznačují, že pokud by ceny aktiv sledovaly podobný vývoj jako v posledních 20 letech, zvýšení podílu akcií na 20 % by zvýšilo očekávaný výnos portfolia, zatímco volatilita by vzrostla jen mírně. Dále by nárůst objemu zlata na 100 tun mohl zvýšit očekávaný výnos portfolia, zatímco jeho volatilita měřená v českých korunách by se snížila. Snížení podílu aktiv denominovaných v eurech by naopak mohlo mírně zvýšit očekávaný výnos portfolia, ale zároveň by mohlo výrazně zvýšit volatilitu výnosu měřeného v českých korunách, a tato změna tedy není vhodná.

JEL kódy: E44, E58, F31, G11

Klíčová slova: hospodaření centrálních bank, devizové rezervy, správa devizových rezerv, výběr portfolia

Vydáno: září 2023

Ke stažení: RPN No. 1/2023 (pdf, 1,6 MB)