What Do Economists Think About the Green Transition? Exploring the Impact of Environmental Awareness

Simona Malovaná, Dominika Ehrenbergerová, Zuzana Gric

Provedli jsme průzkum mezi odborníky na ekonomii a finance ohledně přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, přičemž jsme hodnotili rizika, příležitosti a zodpovědnosti zúčastněných stran. Výsledky ukázaly, že respondenti vnímají tento přechod jako příležitost pro finanční sektor, s mírným nárůstem bankovních rizik. Většina respondentů souhlasila, že hlavní zodpovědnost za politiky ke zmírnění dopadu klimatické změny nesou vlády, přičemž jako preferované řešení byla označena uhlíková daň. Kromě toho respondenti vnímali dopady COVID-19 na tento přechod jako neutrální až pozitivní, zatímco dopady války na Ukrajině jako silně negativní. Zajímavé je, že názory se liší na základě environmentálního uvědomění a profesních rolí, přičemž jedinci s větším povědomím o životním prostředí vyjadřují více optimismu.

JEL kódy: G12, G14, Q54

Klíčová slova: uhlíková stopa, klimatické finance, klimatická politika, environmentální povědomí, expertní průzkum

Vydáno: květen 2023

Ke stažení: CNB WP 6/2023 (pdf, 1 MB)