Wage-Price Spirals: A Risk-Based Approach

Michal Franta, Jan Vlček

V důsledku vlny zvýšené inflace došlo v nedávné době k oživení diskuse o mzdově-cenových spirálách. Pro vyhodnocení rizika souběžného rychlého nárůstu mezd a cen navrhujeme rámec založený na kvantilové regresi. Dokládáme, že v případě Spojeného království a Spojených států riziko takového nárůstu mezd a cen splývá s rizikem jejich zvýšené perzistence či dokonce akcelerace. Materializace tohoto rizika pak definuje výskyt mzdově-cenové spirály. Navrhovaný rámec nám umožňuje identifikovat blížící se období zvýšeného rizika mzdově-cenové spirály a období jeho materializace. Dále ukazujeme, že riziko mzdově-cenové spirály je proměnlivé v závislosti na obvyklých faktorech hospodářského cyklu a měnové politice. Na základě těchto výsledků navrhujeme obecná poučení pro tvůrce měnové politiky. Nakonec aplikujeme tento rámec také na Českou republiku, abychom ukázali jeho užitečnost a vlastnosti i v případě krátkých časových řad.

JEL kódy: C32, E24, E31

Klíčová slova: inflace, riziko inflace a mzdového růstu, kvantilová regrese, mzdově-cenová spirála

Vydáno: únor 2024

Ke stažení: CNB WP 1/2024 (pdf, 5,1 MB)