Understanding Inflation Expectations: Data, Drivers and Policy Implications

František Brázdik, Jan Žáček, Tatiana Keseliová, Karel Musil, Radek Šnobl, Jan Šolc, Stanislav Tvrz

V tomto článku zkoumáme inflační očekávaní v období vzestupu inflace v České republice během roku 2022. Pomocí datových a ekonometrických analýz zkoumáme, jak jsou inflační očekávání tvořena a jaká je jejich role ve vývoji inflace. Představujeme také kompozitní index inflačních očekávání, který poskytuje ucelený náhled na vývoj inflačních očekávání v české ekonomice. Dále rozšiřujeme jádrový predikční model ČNB g3+ o endogenní inflační přirážky, abychom zachytili vývoj zvýšených inflačních očekávání. Pomocí kompozitního indexu inflačních očekávání a upraveného modelu sestavujeme simulaci, která nabízí vodítko pro měnovou politiku v prostředí vysoké inflace. Prezentováním simulace zdůrazňujeme význam a přínos našeho výzkumu pro měnověpolitické rozhodování v praxi.

JEL kódy: C32, C50, E31, E37, E50

Klíčová slova: prognózování, inflace, inflační očekávání, index inflačních očekávání, strukturální modelování

Vydáno: duben 2024

Ke stažení: CNB WP 3/2024 (pdf, 4,2 MB)