The Rushin Index: A Weekly Indicator of Czech Economic Activity

Tomáš Adam, Ondřej Michálek, Aleš Michl, Eva Slezáková

Článek představuje týdenní index ekonomické aktivity Rushin. Index je založen jak na alternativních, vysokofrekvenčních ukazatelích, tak na standardních, nízkofrekvenčních makroekonomických datech. Informace z různých sektorů ekonomiky jsou agregovány tak, aby Rushin zachycoval signál o dynamice reálné ekonomiky v reálném čase. Přestože informace o tempu růstu HDP nevstupují přímo do konstrukce indexu, samotný index zachycuje údaje o HDP uspokojivým způsobem, a to zejména v turbulentních obdobích, jako byla globální finanční krize či krize COVID-19. Proto lze index využít pro monitorování ekonomické aktivity v reálném čase, hodnocení současného růstu HDP (nowcast) či pro identifikaci bodů zvratu v ekonomice. Název odkazuje na jméno prvního československého ministra financí Aloise Rašína a na včasnost (v angličtině spěch, rush-) indexu (-in).

JEL kódy: C32, C43, E01, E32

Klíčová slova: krize COVID-19, index ekonomické activity, vysokofrekvenční ukazatele, nowcasting

Vydáno: září 2021

Ke stažení: CNB WP 4/2021 (pdf, 1 MB)