The Pro-Cyclicality of Risk Weights for Credit Exposures in the Czech Republic

Simona Malovaná

Tento článek s využitím dat pro Českou republiku zkoumá procyklický charakter rizikových vah ve vztahu k hospodářskému, úvěrovému a finančnímu cyklu. Empirické výsledky ukazují, že rizikové váhy působí procyklicky v rámci přístupu IRB a acyklicky v rámci přístupu STA. Procyklické působení rizikových vah úvěrových expozic v přístupu IRB je způsobeno především procykličností rizikových vah retailových úvěrových expozic, přičemž nejsilnější efekt je pozorován v nejvyšším a nejnižším kvantilu rizikových vah. Rizikové váhy retailových expozic působí procyklicky nejen ve vztahu k hospodářskému cyklu, ale také ve vztahu k finančnímu cyklu a růstu cen rezidenčních nemovitostí.

JEL kódy: C22, E32, G21, G28

Klíčová slova: trh rezidenčních nemovitostí, přístup založený na interním ratingu, procykličnost, kvantilová regrese, rizikové váhy

Vydáno: říjen 2018

Ke stažení: CNB WP 12/2018 (pdf, 770 kB)