The Power of Sentiment: Irrational Beliefs of Households and Consumer Loan Dynamics

Zuzana Rakovská, Dominika Ehrenbergerová, Martin Hodula

Zkoumáme, jestli sentiment domácností může vysvětlovat výkyvy nově poskytovaných spotřebitelských úvěrů. Sestavujeme nový ukazatel sentimentu domácností využívající podrobná data z harmonizovaných šetření mezi spotřebiteli v evropských zemích. Rozlišujeme mezi racionálním sentimentem, který odráží dynamiku fundamentálních makroekonomických veličin, a iracionálním sentimentem, který aproximuje optimismus či pesimismus domácností nad rámec jejich racionálně založených úsudků. Ukazujeme, že šokové změny sentimentu domácností mají měřitelný dopad do růstu spotřebitelských úvěrů. Konkrétně potvrzujeme významný kladný vliv iracionálního sentimentu nad rámec fundamentálních ekonomických veličin, který je popsán v odborné literatuře. Bližší zkoumání navíc ukazuje, že analyzovaný vztah není v průběhu hospodářského cyklu symetrický – efekt iracionálního sentimentu je přítomen pouze v obdobích, kdy je produkt země výrazně nad svým potenciálem.

JEL kódy: D12, D84, E51, G41, G51

Klíčová slova: spotřebitelské úvěry, spotřebitelský průzkum, očekávání, optimismus, sentiment

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 10/2020 (pdf, 797 kB)