The Intertemporal Cost of Living and Dynamic Inflation: The Case of the Czech Republic

Ivan Sutóris

Když spotřebitelé optimalizují napříč časem, jejich skutečný index životních nákladů závisí nejen na změnách současných, ale i budoucích cen, a také na výnosech finančních aktiv. Tento článek má za cíl zkonstruovat takový ukazatel „dynamické inflace“ pro Českou republiku na základě řešení intertemporální optimalizace spotřeby a úspor domácností. Dynamická inflace je odvozena jako funkce současných změn cen spotřebních statků a nemovitostí a také revizí predikcí budoucí trajektorie inflace a úrokových sazeb. Výsledná časová řada se vyvíjí zhruba podobně jako inflace měřená indexem CPI, je však volatilnější a méně perzistentní. Boom cen nemovitostí může způsobit trvalejší odchylky směrem nahoru, zatímco změny očekávaných úrokových sazeb mají spíše stabilizující efekt. Kromě toho mohou mít na intertemporální životní náklady potenciální vliv také dlouhodobé strukturální změny v ekonomice.

JEL kódy: C43, D15, E31

Klíčová slova: CPI, dynamická inflace, intertemporální optimizace, životní náklady

Vydáno: prosinec 2020 

Ke stažení: CNB WP 9/2020 (pdf, 1 MB)