System Priors for Econometric Time Series

Michal Andrle, Miroslav Plašil

V tomto článku je názorně představeno využití „systémových“ apriorních informací v bayesovské analýze ekonometrických časových řad. Na rozdíl od formulace apriorních rozdělení pro jednotlivé parametry přestavuje použití systémových apriorních informací jednoduchý a účinný způsob implementace jasně definovaných a ekonomicky smysluplných představ o vlastnostech modelu a jeho celkovém chování. Obecnost systémových apriorních restrikcí je ilustrována na příkladu autoregresního procesu AR(2) s využitím apriorního přesvědčení, že většina dynamiky procesu je tvořena cyklickým kolísáním o délce hospodářského cyklu.

JEL kódy: C11, C18, C22, C51

Klíčová slova: bayesovská analýza, systémové apriorní restrikce, časové řady

Vydáno: květen 2017

Ke stažení: CNB WP 1/2017 (pdf, 383 kB)