Retail Fund Flows and Performance: Insights from Supervisory Data

Martin Hodula, Milan Szabo, Josef Bajzík

Tento článek se zabývá vývojem toků v retailových akciových podílových fondech ve vztahu k jejich minulé a budoucí výkonnosti. S využitím dohledových dat o měsíčních přílivech a odlivech prostředků do/z fondů v České republice docházíme k několika klíčovým zjištěním, která osvětlují chovaní domácností v roli investorů v rozvíjející se tržní ekonomice. Zaprvé ukazujeme, že toky investovaných prostředků sledují minulou výkonnost a mají tendenci nedostatečně reagovat na špatné výsledky, což je v literatuře obvyklé zjištění. Zjišťujeme však, že retailoví investoři jsou velmi citliví na špatné výsledky v dobách celkového nedostatku likvidity a při investicích do fondů, které drží méně likvidní aktiva. Zadruhé dokládáme, že při nedostatku likvidity a zhoršujících se výsledcích zaznamenávají méně výkonné fondy investující do akcií nižší nákupy podílů ze strany investorů a více žádostí o odkup podílů. Podobné chovaní investorů pozorujeme také v obdobích, kdy retailoví investoři čelí omezením disponibilního důchodu. V těchto dobách přiliv prostředků do podílových fondů výrazně klesá a naopak roste jejich odliv. Zatřetí dokládáme přítomnost efektu chytrých peněz, přičemž zjišťujeme, že jej způsobují nákupní (ale nikoli prodejní) rozhodnuti retailových investorů.

JEL kódy: G11, G23

Klíčová slova: akciové fondy, likvidita, drobní investoři, smart money

Vydáno: prosinec 2022

Ke stažení: CNB WP 10/2022 (pdf,739 kB)