On the Determinants of Life and Non-Life Insurance Premiums

Martin Hodula, Jan Janků, Martin Časta, Adam Kučera

Tento článek testuje potenciální determinanty vývoje v pojistném sektoru. S využitím rozsáhlého souboru dat za 24 evropských zemí v průběhu dvou desetiletí identifikujeme makrofinanční faktory, které dokáží nejrobustněji predikovat růst hrubého pojistného v segmentech životního a neživotního pojištění. Ukazujeme, že pojistné v životním i neživotním pojištění se vyvíjí souběžně s hospodářským cyklem a vykazuje kladnou vazbu na vyšší úspory a rozvinutější finanční systém. Dále uvádíme nové poznatky o roli tržní koncentrace a cenových vlivů. Zjišťujeme, že tržní koncentrace je důležitá pouze pro životní pojištění, zatímco cenový kanál je významný jen pro neživotní pojištění. Z hospodářskopolitického pohledu mohou být naše empirické odhady využity ke zpřesnění stávajících makroobezřetnostních zátěžových testů pojistného sektoru.

JEL kódy: D4, E32, G22

Klíčová slova: hospodářský cyklus, pojištění, životní pojištění, makro-finanční determinanty, neživotní pojištění

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 8/2020 (pdf, 1,6 MB)