Monetary Policy and Shadow Banking: Trapped between a Rock and a Hard Place

Martin Hodula

V tomto článku sbírám data o systému stínového bankovnictví v eurozóně a ukazuji, že zpřísňování měnové politiky v období před světovou finanční krizí sice úspěšně zpomalilo růst tradičního bankovnictví, ale vzhledem k obecné snaze vyhnout se vysokým nákladům financování posílilo růst stínového bankovnictví. Když po krizi úrokové sazby poklesly na historická minima, došlo ke značnému oslabení empirické vazby mezi měnovou politikou a tradičním bankovnictvím, zatímco vazba na stínové bankovnictví se změnila z kladné na zápornou, tj. pokrizové uvolňování měnové politiky způsobilo masivní příliv prostředků do investičních fondů v důsledku honby za výnosem vyvolané setrvale nízkými úrokovými sazbami.

JEL kódy: E52, G21, G23

Klíčová slova: interakce, měnová politika, stínové bankovnictví, tradiční bankovnictví

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 5/2019 (pdf, 443 kB)