Monetary Policy Spillover to Small Open Economies: Is the Transmission Different under Low Interest Rates?

Jin Cao, Valeriya Dinger, Tomás Gómez, Zuzana Gric, Martin Hodula, Alejandro Jara, Ragnar Juelsrud, Karolis Liaudinskas, Simona Malovaná, Yaz Terajima

Zkoumáme dopad nízkých a záporných měnověpolitických sazeb ve velkých světových ekonomikách na bankovní úvěry ve čtyřech malých otevřených ekonomikách – Kanadě, Chile, České republice a Norsku – pomocí důvěrných dat na úrovni bank. Naše výsledky ukazují, že dopad na úvěrování v těchto malých otevřených ekonomikách závisí na úrovni úrokových sazeb v klíčových ekonomikách. Když jsou úrokové sazby vysoké, uvolnění měnové politiky v klíčových ekonomikách muže snížit nabídku úvěrů v malých otevřených ekonomikách. Naproti tomu, když jsou úrokové sazby v klíčových ekonomikách nízké, další expanzivní měnová politika zvyšuje úvěrování v malých otevřených ekonomikách, což je v souladu s kanálem mezinárodního bankovního úvěrování. Tyto výsledky mají důležité politické důsledky. Naznačují, že centrální banky v malých otevřených ekonomikách by měly sledovat dopad potenciálních změn režimů v měnové politice klíčových světových ekonomik, především poté když sazby klesají k velmi nízkým úrovním nebo z nich stoupají.

JEL kódy: E43, E52, E58, F34, F42, G21, G28

Klíčová slova: přeshraniční efekty měnové politiky, kanál mezinárodního bankovního úvěrování, prostředí nízkých a záporných úrokových sazeb, portfoliový kanál

Vydáno: listopad 2021

Ke stažení: CNB WP 6/2021 (pdf, 1 MB)