Monetary Policy Has a Long-Lasting Impact on Credit: Evidence from 91 VAR Studies

Josef Bajzík, Jan Janků, Simona Malovaná, Klára Moravcová, Ngoc Anh Ngo

Syntetizovali jsme 3 175 odhadů (454 impulzních odezev) semielasticity úvěrů ve vztahu ke změnám měnověpolitické sazby z 91 studií využívajících vektorovou autoregresi. Zjistili jsme, že zpřísnění měnové politiky konzistentně vede k negativní a dlouhotrvající odezvě objemu úvěrů i růstu úvěrů. K výrazně různorodé velikosti efektů podle této odborné literatury přispívá několik faktorů. Zaprvé, publikační selektivita výrazně nadhodnocuje průměrný uváděný odhad, protože nevýznamné výsledky jsou uváděny méně. Zadruhé, zvolený způsob odhadu má významný vliv na odhadnutou odezvu. Studie využívající bayesovské metody a zahrnující ceny domů vykazují menší pokles úvěrů, zatímco studie se znaménkovými restrikcemi uvádějí výraznější snížení než ty, které používají rekurzivní identifikaci.

JEL kódy: C83, E52, R21

Klíčová slova: Bayesovské průměrování modelů, úvěr, úroková sazba, meta-analýza, transmise měnové politiky, publikační selektivita

Vydáno: prosinec 2023

Ke stažení: CNB WP 19/2023 (pdf, 3,7 MB)