Implementing Yield Curve Control Measures into the CNB Core Forecasting Model

František Brázdik, Karel Musil, Stanislav Tvrz

V reakci na finanční krizi v roce 2008, kdy měnověpolitické sazby dosáhly svých dolních hranic, začaly centrální banky pro plnění svých cílů využívat nekonvenční měnové politiky. Tyto politiky mohou být přímo zaměřeny na úrokové sazby nebo na množství aktiv. S přihlédnutím ke specifikům české ekonomiky představuje tento projekt rozšíření jádrového predikčního modelu ČNB o dlouhodobá aktiva a opatření typu řízení výnosové křivky. Tímto rozšířením prokazujeme schopnost ČNB zvažovat a hodnotit různé nekonvenční politiky s využitím svého analytického rámce.

JEL kódy: E32, E37, E43, E58

Klíčová slova: DSGE modely, cílování inflace, kvantitativní uvolňování, nekonvenční měnová politika, výnosová křivka

Vydáno: srpen 2023

Ke stažení: CNB WP 8/2023 (pdf, 5,2 MB)