How Do Climate Policies Affect Holdings of Green and Brown Firms’ Securities?

Dominika Ehrenbergerová, Simona Malovaná, Caterina Mendicino

Zkoumáme, jak klimatické politiky a významné události ovlivňují držbu cenných papírů vydaných nízkouhlíkovými (zelenými) a vysokouhlíkovými (hnědými) firmami. S využitím dat na úrovni jednotlivých cenných papírů dokládáme, že po Pařížské dohodě o změně klimatu a Summitu OSN v roce 2019 finanční sektor zvýšil držbu cenných papírů zelených firem a snížil držbu cenných papírů hnědých firem. Pandemie COVID-19 měla podobný dopad, což zdůrazňuje roli uhlíkové rizikové prémie. Soukromý nefinanční sektor naopak zvýšil svoji držbu cenných papírů hnědých firem, což ukazuje na přesun tranzitivních rizik k tomuto sektoru. Tyto efekty jsou rovněž významně ovlivňovány preferencí domácích aktiv a environmentálními výsledky země držitele a země emitenta.

JEL kódy: G11, G20, Q54

Klíčová slova: klimatické politiky, pandemie COVID-19, metoda difference-in-differences, data na úrovni cenných papírů

Vydáno: říjen 2023

Ke stažení: CNB WP 11/2023 (pdf, 580 kB)