How Credit Improves the Exchange Rate Forecast

Martin Časta

Článek představuje jednoduchý redukovaný model korekce chyb pro prognózování nominálních měnových kurzů. Inspirací pro tento přístup je klasický monetární model měnových kurzů, kde běžně používané peněžní agregáty byly nahrazeny úvěry podnikům. Důvodem této změny je, že se zaměřujeme na podnikové vklady, jež lze aproximovat pomocí podnikových úvěrů. Pro účely prezentace se soustředíme na osm významných měnových párů: AUD/USD, CAD/USD, CHF/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, SEK/USD a JPY/USD, pro které používáme data za přibližně poslední dvě desetiletí. Empiricky dokládáme statisticky a ekonomicky významnou predikovatelnost měnových kurzů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Stejně tak ukazujeme nové poznatky ohledně krátkodobé predikovatelnosti. Naše výsledky tedy naznačují, že podnikové úvěry jsou významným hybatelem vývoje měnových kurzů.

JEL kódy: C5, F31, F32, F37

Klíčová slova: měnové kurzy, prognózování, vyhodnocování prognóz

Vydáno: srpen 2022

Ke stažení: CNB WP 7/2022 (pdf, 899 kB)