Does Shareholder Activism Have a Long-Lasting Impact on Company Value? A Meta-Analysis

Josef Bajzík

Shromažďuji 1 186 odhadů dlouhodobé tvorby hodnoty ze 49 studií a předkládám první metaanalýzu literatury o aktivismu akcionářů a jeho dlouhodobém vlivu na hodnotu firmy. Tato syntéza je potřebná, protože aktivismus akcionářů zesiluje v čase i napříč zeměmi. Studie dokládá, že závěr ohledně prospěšnosti aktivismu závisí na referenční hodnotě, s níž je daná firma srovnávána. Zadruhé, odhady jsou rovněž nadhodnoceny v důsledku publikační selektivity. Zatřetí, hodnota přidaná aktivismem závisí na regulatorním rámci příslušné země.

JEL kódy: G14, G30, G34, L20

Klíčová slova: neobvyklé výnosy, studie události, dlouhé období, meta-analýza, vážení modelů, publikační selektivita

Vydáno: listopad 2023

Ke stažení: CNB WP 10/2023 (pdf, 1,4 MB)