Does Sentiment Affect Stock Returns? A Meta-analysis Across Survey-based Measures

Zuzana Gric, Josef Bajzík, Ondřej Badura

Jako první analyzujeme literaturu o vztahu mezi sentimentem a akciovými výnosy. Toto téma reaguje na skutečnost, že systémové události opakovaně vytvářejí bubliny na finančních trzích. Naše metaanalýza 1311 odhadů ze 30 primárních studií naznačuje, že skutečný efekt zlepšení sentimentu je statisticky významný a záporný. Ve většině specifikací mají výzkumníci tendenci uvádět tento efekt jako mnohem silnější, než ve skutečnosti je, ale ve specifikacích pro dílčí vzorky dat nacházíme také kladný vliv publikační selektivity, který výsledky posouvá na méně záporné nebo dokonce kladné hodnoty. Ukazujeme, že vliv sentimentu na budoucí výnosy je výrazně silnější v případě individuálních investorů než u velkých institucí a také na akciových trzích v USA oproti v Evropě. Efekt je také závislý na několika charakteristikách dat a modelu. Předkládáme implikovaný odhad, podle něhož zvýšení sentimentu o jednu směrodatnou odchylku snižuje budoucí měsíční výnosy v průměru o 0,198 směrodatné odchylky. Tento výsledek může pomoci zlepšit predikční schopnost modelů akciových trhů a najít využití při provádění zátěžových testů finančních trhů a hodnocení rizik pro finanční stabilitu.

JEL kódy: C11, G12, G15, G23, G41

Klíčová slova: Bayesian model averaging, individuální a institucionální investoři, meta-analýza, publikační selektivita, akciové výnosy, sentiment z dotazníkových šetření

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: CNB WP 10/2021 (pdf, 2,5 MB)