Does Capital-Based Regulation Affect Bank Pricing Policy?

Dominika Ehrenbergerová, Martin Hodula a Zuzana Rakovská

V tomto článku zkoumáme, zda se série změn kapitálových požadavků projevila ve změně cenové politiky bank. Sestavili jsme rozsáhlý soubor dohledových dat na úrovni bank pokrývající v bankovní sektor v ČR v období 2004–2019. Odhadujeme, že změny souhrnných kapitálových požadavků nepřiměly banky změnit cenovou politiku. Zjišťujeme, že vliv na úrokové marže bank a sazby z úvěrů leží v úzkém pásmu okolo nuly, a to bez ohledu na kategorii úvěru. Naše odhady umožňují vyloučit i dopad na hůře kapitalizované banky a malé banky. Získané výsledky kontrastují s odhady z jiných studií, které ukazují významný přenos kapitálové regulace do sazeb z úvěrů a úrokových marží. Hlouběji se proto zabýváme otázkou, proč tomu tak může být. Naše odhady lze využít v probíhající diskusi o přínosech a nákladech kapitálové regulace v bankovnictví.

JEL kódy: E58, G21, G28

Klíčová slova: cenová politika bank, kapitálové požadavky, úroková marže, úvěrová sazba

Vydáno: listopad 2020

Ke stažení: CNB WP 5/2020 (pdf, 728 kB)